Arbetsplan för Lillgårdsskolan
Varför tema?


Vår pedagogiska idé med att ha tema som arbetssätt på Lillgårdsskolan:

 • helhetssyn på kunskapandet

 • ett kunskapande som tar till vara elevernas förmågor och nyfikenhet

 • vi lär med alla sinnen -  sinnligheten förbinds med förnuftet

 • det ges möjlighet för olika inlärningsstilar

 • de skapande ämnena lyfts fram och integreras med övriga ämnen

 • eleverna får uppleva flera pedagoger och deras speciella kompetens

 • samverkan mellan grupper

 • ett rikare urval av aktiviteter

 • större bredd och fördjupning av studierna

 • verklighetsanknytning

 • fostran till att planera sitt eget arbete

 • längre arbetspass – mindre ”stress”

 • ett lustfyllt lärande


VÅR ARBETSMODELL:


Personalens tankearbete och planering


”Research” kring temats möjligheter.
Avcheckning av kursplanernas innehåll samt en strävan att välja Tema
där så många bitar som möjligt kommer med

Sommaruppgift En individuell uppgift för att skapa förväntan, nyfikenhet och intresse.
Temat är ”hemligt”.
Happening

Sker i början av hösten för att  presentera sommaruppgiften.
Här visas möjligheterna och bredden med temat. Det blir en gemensam start.
 

Brainstorm

Eleverna får chans att påverka temat med frågor ur olika synvinklar.
Personalen sammanställer och planerar efteråt.

Kurser

Ett antal kurser ges i vissa områden och moment för att ge barnen verktyg och 
en förberedelse inför arbetet i verkstäderna.
 

Verkstäder Här ges möjlighet till fördjupning och kunskapande med alla sinnen.
Avslutning Med redovisningar och utställningar samt utvärdering.


 
Tillbaka