VI ARBETAR MED TEMA!                                Läs mer...
 

            Ledningen informerar


    
Skolinspektionens beslut 2017:
    
Skola
    
Fritidshem  -  Skolinspektionen

     Skolinspektionens tillsyn 2017 -  Skolinspektionen

    
Rutiner vid sjukanmälan - Kjell-Erik Sjöstedt
      

    En broschyr om de nya läroplanerna
    och den nya skollagen som riktar sig till dig som har
    barn i grundskolan - Skolverket 
   

   

 
Senaste Nytt från ledningen

    Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på Lillgårdsskolan