VI ARBETAR MED TEMA!                              Läs mer...
 

            Stiftelsen


Stiftelsens ändamål är att bedriva daghems-,
fritidshems- och skolverksamhet i Linköping.
Verksamheten vid skolan finansieras uteslutande
genom de driftsbidrag som erhålls från
Linköpings kommun.

STYRELSEN: 

     
Kjell-Erik Sjöstedt

Maria Ulván
rektor

bitr. rektor 
 

Jenny Knuthammar

ledamot
 

Åsa Ekman

Jesper Nordqvist

Henric Lagercrantz

Karin Forsberg

Kerstin Sund

ledamot

ledamot

ledamot

Ordförande

Pers.repr
 
     
 
 
                         Se också Föräldraföreningen
    Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på Lillgårdsskolan