Våra ämnen
Engelska

Under de första åren möter barnen engelska ramsor och sånger.
 
Även under de följande åren läggs tonvikten vid det talade ordet och att tillförskansa sig ett så stort ordförråd som möjligt.

Dialoger och sånger på engelska förekommer regelbundet samtidigt som kraven ökar alltmer på att tala, läsa, stavning och de

grammatiska färdigheterna.

Övriga lustbetonade aktiviteter är filmer, bredvidläsningsböcker och brevskrivning.


Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla

sin förmåga att

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där

engelska används.