Våra ämnen
Hemkunskap


Ämnet hemkunskap ska väcka barnens intresse för hur människans hälsa påverkas av kosten och miljön.
 
Detta sker genom att de får prova lättare matlagning och bakning. De får också en teoretisk genomgång av

näringslära.
 
Barnen får utföra olika praktiska uppgifter som förekommer i ett hem, såsom städning och tvättning.

Dessutom får de en inblick i privat- och hushållsekonomi samt resurshushållning.


Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges

förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

• hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.