Våra ämnen
Idrott och hälsa

I ämnet ingår att skapa ett allsidigt och omväxlande innehåll. Vi använder övningar och lekar som befrämjar motorik, koordination,

egen kroppsuppfattning, samarbete och rörelse och lek. 

Barnen får prova redskapsövningar, friidrott, bollsporter, dans och lekar.

Vi försöker uppmuntra och förmedla glädjen i att idrotta och röra sig utomhus.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.