Tema Fyrar

              Tema
     
       Fyrar

      Under våren 2001 arbetade vi med fyrar.
   
     

       

      

Många olika tekniker användes när vi
skapade våra fyrar. Till vänster ser du
fyrar av linoliumtryck.
              
     
  Tillbaka