Uppåt
  väggarna

              Tema

  Uppåt väggarna

Under vårterminen 2009 arbetade vi med temat "Uppåt väggarna".

Bilder ur verksamheten!

  
                    

     
   <<  Fler bilder