VI ARBETAR MED TEMA!                                Läs mer...
 

            Vår värdegrund

En arbetsgrupp, bestående av representanter
i föräldraföreningen samt pedagoger på skolan,
fick i uppdrag att fundera på och föreslå, hur
skolan skulle kunna arbeta med värdegrundsfrågor.
Gruppen skulle också söka formulera en för vår skola
gemensam värdegrund.


Detta dokument, som bygger på enkätsvar från barn,
föräldrar och personal, beskriver de livsvärden skolan
ska förmedla, arbetssättet för att genomföra dem,
samt hur vi bemöter dem som inte följer reglerna.

Allt arbete har målet att språk och attityder ska förbättras.
Det viktigaste receptet för att nå framgång
i vår strävan är dock att vi alla, i skolan, hemma och på
fritiden, i praktisk handling visar att vi står bakom denna
inställning.
Annars blir orden bara ord, utan något egentligt värde.
Läs om vår värdegrund här...

 
    Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på Lillgårdsskolan