Representanter

 


Här hittar du Föräldraföreningens representanter/ledamöter i styrelsenF-klass: Madelen Persson (sekreterare) och Patrik Jonsson (valberedn.)

År 1:     Martin Bergram (städansv.) och Caroline Lorentzon (idrottsansv.)

År 2:     Malin Fåk (valberedn.) och Anna Tjerneld (städansv.)

År 3:     Gustav Engvall (vice ordf.) och Maria Svenningsson (web ansv.)

År 4:     Charlotte Sahlén Helmer (ordf.) och Caroline Vibeck (nyckelansv.)

År 5:     Sofi Arenius (kulturansv.) och Haraldur Haraldsson (elevrådsansv.)

År 6:     Martin Kindberg (kassör)


 

 

 

Tillbaka överst på sidan!