VI ARBETAR MED TEMA!                            Läs mer...


   SENASTE TEMA-NYTT!


  På gång med Astrid & Gänget!

                                 Se här...

             FRISKOLAN LILLGÅRDSSKOLAN
                      I BERGA, LINKÖPING

är en föräldradriven skola, som tar emot elever från förskoleklass till år 6 i grundskolan.

Lillgårdsskolan är en relativt liten skola.
Här finns plats för ca 200 elever. Den öppnades i augusti 1993. Skolverket hade då gett sitt tillstånd, och skolan - som varit nedlagd under några år - kom igång igen med musik och drama som profil.
Skolan har ett tematiskt bifrostinspirerat arbetssätt.


                                       
                                      N Y H E T E R!

   17.08.2016
   Skolstart på Lillgård!

                            Se här...
  

   01.09.2016
   Foton från vår happening!

                            Se här...
    
04.11.2016
Höstlov på fritids!

                            Se här...


01.12.2016
Fotografigruppens
dansreportage!

                            Se här...

 
    Föräldraföreningen

    Vi stärker samhörigheten!


    Föräldraföreningen på
    Lillgårdsskolan