VI ARBETAR MED TEMA!                            Läs mer...


  

             FRISKOLAN LILLGÅRDSSKOLAN
 
                        I BERGA, LINKÖPING

är en föräldradriven skola, som tar emot elever från förskoleklass till år 6 i grundskolan.

Lillgårdsskolan är en relativt liten skola.
Här finns plats för ca 200 elever. Den öppnades i augusti 1993. Skolverket hade då gett sitt tillstånd, och skolan - som varit nedlagd under några år - kom igång igen med musik och drama som profil.
Skolan har ett tematiskt bifrostinspirerat arbetssätt.                                       
                                      N Y H E T E R!
   03.05.2018
   Eleverna sjöng in våren!


                              Se här...

   22.05.2018
  
Modellflyg i det blå

                              Se här..

    
14.06.2018
   En stämningsfull  
   skolavslutning

                            Se här...

03.05.2018
  
Rektor Kjelles
   sommarbrev
                            Se här...

    Föräldraföreningen

    Vi stärker samhörigheten!


    Föräldraföreningen på
    Lillgårdsskolan