Välkommen till Föräldraföreningen på Lillgårdsskolan


Vad vi gör

Lillgårdsskolan hade aldrig sett ut som den gör utan alla otaliga insatstimmar 
från alla föräldrar.
För att skolan ska bibehålla/förbättra miljön krävs ett engagemang från samtliga.
Vår förhoppning är att alla föräldrar fortlöpande tar del av senaste nytt från
Föräldraföreningen och deltar vid de aktiviteter som vi anordnar.


Aktiviteter i Föräldraföreningens regi:

·  Höst- och vårstädning
·  Glassbil till skolstart
·  Godispåsar till barnen vid julgransplundring
·  Gåvor till personalen (komplement till ev. klassvisa insamlingar och gåvor)
·  Uthyrning av gymnastiksalen till föräldrar, vars barn går på skolan
·  Klassbidrag till uteleksaker, resor och liknande

Det frivilliga bidraget
Enligt Föräldraföreningens stadgar är alla föräldrar som har barn inskrivna
i förskoleklass eller i grundskolan medlemmar i Föräldraföreningen.
Föräldraföreningen samarbetar med skolan, i frågor som berör utemiljö,
speciella tillfällen och skolfotografering. Föräldraföreningens verksamhet
finansieras via ett bidrag från oss föräldrar, och det rekommenderade
bidraget är för tillfället 200 kr/barn och läsår.

Bidraget till är till för att skapa guldkant för våra barn i deras skolvardag på olika sätt.
Pengarna går oavkortat till barnens direkta miljö, trivsel och sammanhållning.
Till exempel: anmälningsavgifter till olika kultur- och idrottsaktiviteter som teaterbesök,
skolhandboll, skolinnebandy, skolsim, rastleksaker, fika till Luciafirande, Julgransplundring
och glassutdelning vid terminstart på hösten.
Senaste större bidraget är en bluetooth-högtalare som kan användas i gymnastiksalen av
skolan och även när vi föräldrar hyr gymnastiksalen. Vi hoppas ni alla tycker att vi ska f
fortsätta bidra med den här typen av extra insatser för våra barn –
att kunna göra något extra då och då på skol/fritidstid.

Bidraget kan betalas in till Föräldraföreningens postgirokonto 921 51 34-9 eller via
SWISH till 123 021 2555 (Föräldraföreningen vid Lillgårdsskolan)
Märk betalningen ”bidrag föräldraföreningen".


Besök gärna Föräldraföreningens Facebooksida
https://www.facebook.com/groups/548091141994499/

LOGGA IN - styrelsen

Tillbaka överst på sidan!