Aktuellt

En annorlunda skolavslutning på Lillgårdsskolan
Se här...

Rektor Kjelles Sommarbrev

Läs här...

Vårsalong och vårsjung

Se här...

Information till skolans föräldrar om Covid-19
Läs här...


Information från Linköpings kommun om Covid-19
Besök www.linkoping.se


Läsårstider
Se här...
Skapande skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken.
Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det
professionella kulturlivet.
Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer
och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

På Lillgårdsskolan har vi haft projekt med olika kulturaktörer sedan
läsåret 2011/12. 
Se här...

 

 

 

Tillbaka överst på sidan!